อิงฟ้าคลินิก : INKFAH Clinic

เป็นคลินิกเวชกรรมที่ให้การรักษาเฉพาะทางโรคผิวหนัง
ผิวพรรณ ผิวหนังศรีษะ ความงาม และโรคทั่วไป
โดยแพทย์เฉพาะทางผิวหนังวุฒิบัตรแพทยสภา

QUALITY SOLUTIONS

มั่นใจและปลอดภัย ด้วยทุกโปรแกรมความงามคุณภาพ

BY DERMATOLOGIST

รักษาโดยแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง วุฒิบัตรแพทย์สภา

FDA APPROVED EQUIPMENT & PRODUCTS

เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน FDA

WE TAKE CARE

บริการด้วยใจเป็นกันเอง ติดตามดูละหลังการใช้บริการและรักษา